Hoppa över navigation.

S-MONTAGE

S-montage

S-montage är ett nytt och unikt sätt att bygga om dina gamla fönster till moderna energieffektiva fönster.
Vad är det som gör ett S-montage unikt?
Vi bygger om dina gamla kopplade bågar så att du har bara 2 sidor att rengöra!
Underhålls behovet på mellansidorna försvinner. Och det bästa av allt är att du bevarar bågens ursprungliga utseende.
Nackdelarna med S-montage är att eventuella persienner försvinner.

Hur går det till?
Inner och ytter glaset avlägsnas, falsen i innerbågen breddas med 4 mm.
I ytterbågen sågas det upp en öppning som motsvarar falsens bredd och höjd plus 4 mm.
Det nya glaset läggs ner och klackas i rätt position och fixeras fast med silikon!
Utsidan får nya lister som ersätter kittfalsen, och en dropplist i aluminium monteras vid glasets nederkant.
Vi rekommenderar att man vid ombyggnationen till S-montege renoverar eller målar om bågens utsida så att de nya utvändiga lister målas in.


Innan ombyggnad.

Effter ombyggnaden.