Hoppa över navigation.

iwa21 AB:s produkter.

IWA21 – VÅR EGEN ISOLERRUTA

Vi konverterar ditt 2-glas fönster till modernt 1+2 fönster. Sänkt ditt U-värde från ca.2,9W/m2k till så lågt som 0,9W/m2k.* Allt detta utan att påverka fönstrens eller husets karakter.

Läs mera här.

S-MONTAGE

S-montage är ett nytt och unikt sätt att bygga om dina gamla fönster till moderna energieffektiva fönster.
Vad är det som gör ett S-montage unikt?
Vi bygger om dina gamla kopplade bågar så att du har bara 2 sidor att rengöra! Underhålls behovet på mellansidorna försvinner. Och det bästa av allt är att du bevarar bågens ursprungliga utseende.
Nackdelarna med S-montage är att eventuella persienner försvinner.

Läs mera här.

OMBYGGNAD TILL FAST MONTAGE

Vi bygger om dina gamla och trötta fönster till mycket estetiskt tilltalande icke öppningsbara fönster! Du får bara två sidor att putsa! Du viste väl redan att det finns självrengörande glas! Sänkt ditt U-värde från ca.2,9W/m2k till så lågt som 0,9W/m2k.*

Läs mera här.

*, U-värde uppges mitt på glaset. Vid beräkningen eller bedömning av ett fönstrets praktiska U-värde måste du beakta isoleringen i randzon, karm och båge, samt ta hänsyn till fönstrets storlek. Fyllnadsgraden i argonfyllda isolerrutor är ca.90%.