Hoppa över navigation.

Frågor du kan ställa - innan du beställer.


Varje säljare berättar omgående och utan att man behöver be om det, vad som är bra med den produkt hon/han säljer.

Om det finns några nackdelar eller problem/svårigheter så brukar man bara få reda på det om man själv frågar. Om ens då …? Om säljaren sen inte är knuten till det företag som levererar, dvs. hans uppdrag och ansvar är avslutade när ordern är påskriven, så får säljaren naturligtvis ännu mer bråttom att avsluta. Vad som ev. följer hamnar ju på någon annans bord.

Ta därför reda på om säljaren är anställd av det företag som ska leverera och ta ansvar för att din beställning hanteras på ett bra sätt.

En inhyrd säjare som försvinner när du skrivit på är lika med en stor varningssignal.

Är det inte också lite konstigt om offerten är utställd av annat företag än det som ska leverera? Man kan då fråga sig: vem tar ansvar om problem senare uppstår? Och vem har garantiansvaret?

Vissa företag låter kunden, efter det att han beställt, leka blindbock med leverantören.

En person tar emot beställningen, en annan kommer och mäter upp, en tredje meddelar när montaget ska ske, en fjärde monterar och en femte fakturerar. När sen kunden har frågor så bjuds det upp till dans. Kunden tvingas ringa och ringa. Alla hänvisar till någon annan. Många lovar att komma tillbaka. Ingen tar på sig det fulla ansvaret för just den leveransen. 

Försäkra dig därför om att du genom hela det ev. projektet har EN kontaktperson hos leverantören. Från den 1a kontakten tills garantin har gått ut. Och att du får hans/hennes både namn och tel.nummer.

Alla pratar idag energibesparing och många vill spara. Det är handlar om både teknik och ekonomi och är inte alltid helt lätt. Om det även gäller bullerdämpning så är det ännu svårare. Det faktum att marknaden växer och att stora pengar är involverade gör att lycksökare vädrar morgonluft.

Förbered och ställ därför frågor för att försäkra dig om att den du talar med verkligen begriper vad det handlar om.

  • Tex.
    Vad blir hela fönstrets u-värde efter montaget? (Dvs. inte bara glasets!)
  • Vad blir energibesparingen uttryckt i kWh?
  • Vad blir energibesparingen uttryckt i kronor & ören? (Vilket man bara kan säga om du i förväg talat om vad du betalar per kWh.)
  • Blir isolerrutan gasfylld?
  • Är energiglaset mjuk- eller hårdbelagt?  

. Hur kommer fönstret och montaget se ut efteråt? Inifrån OCH utifrån? (Det senare brukar många glömma bort att nämna)

När montören kommer så finns det ofta möjlighet att samtidigt göra andra saker med fönstren - förutom att tilläggsisolera.

Många av oss har ett eller flera ytterglas med en liten spricka. Se till att man fixar sånt samtidigt med montaget.

Vi föredrar kanske att ha sk. frostade glas i vissa fönster, tex. i badrummet. Nöj dig inte med den typ montören föreslår. Det finns massor av utföranden att välja från.

Många har inte ännu upptäckt att det ofta blir både mer praktiskt och snyggare med fasta montage, dvs. inte öppningsbara fönster. Passa på att konvertera samtidigt som du tilläggsisolerar.

Andra förändringar som kan göras samtidigt är tex. inbrottsglas eller solskydd. Passa på när montören är där. Det blir billigare så.

Innan du skriver på så bör du också vara noggrann med att komma överens om rutinerna vid montaget.

Om man kommit överens om en leveranstid om tex, fyra veckor så bör datum för sista leveransdag stå i avtalet.  

Vissa leverantörer tror att folk står på tå hemma och bara väntar på att få ta emot montörerna 24 timmar om dygnet, utan föreg. varsel och när det passar montören.

Se till att lev.dag och -tid beslutas gemensamt och att avisering ska ske senast ett visst antal dagar före leverans. Vissa leverantörer ringer dagen före och säger: Imorgon kommer vi … Sen kan det dra ut över veckor eller tom. månader pga. att för båda parter lämplig lev. dag inte kan hittas.

Ett annat viktigt område är garantier.

Man talar om ”sprickgaranti”. Vad är det? Den oinvigde tänker naturligtvis på det glas som monteras. Den som vet kräver ett klargörande. Vid konvertering av 2-glas till 3-glas så förändras glasens temperatur. Materialet komprimeras eller expanderar beroende på temp.förändringen. Det eller de äldre glaset/n spricker oftare än det/de nya glaset/n.

Vår erfarenhet är att den mest förekommande sprickbildningen sker i det tid. innerglaset (dvs. det nya mellanglaset) vid konvertering genom ett sk. platsbyggt montage.

Se till att garantin avs. sprickbildning innefattar samtliga fönstrets glas. Dvs. inte bara det monterade glaset/-n. Den bör vara två år.

Vad händer om något går snett efter det att garantin gått ut? Vad kostar det då att reparera ett glas i min isolerruta? Vart ska jag vända mig? Och hur går det till?

Det är faktiskt så att det kan bli väldigt dyrt att reparera tex. en punkterad isolerruta.
Be gärna om en prisindikation om något skulle hända bortom garantiperioden. Om din leverantör eller montör säger ”det fixar vilken glasmästare som helst” så kolla det noga. För, faktiskt, vilken glasmästare som helst är oftast inte alls villig att fixa vad andra leverantörer har gjort. Särskilt som det kan vara fråga om något som ”vilken glasmästare som helst” inte alltid ens känner till.