Hoppa över navigation.

OM KALLRAS & STRÅLNINGSDRAG.


Strålningsdrag och kallras gör att du känner dig frusen och ruggig – även om det är tex. 22 grader i rummet. Det beror på att fönstren isolerar så dåligt att innerglasets yta blir mycket kallare än rummets temperatur. Har du 2-glasfönster börjar besvären redan när utetemperaturen är mellan plus 5 och 0 grader. Har du standard 3-glasfönster börjar det kännas vid mellan 0 och minus 5 grader. Energieffektiva 3-glasfönster klarar ca 20 minusgrader utan att ge vara sig kallras eller värmestrålning. Så här uppstår och påverkar de.Kallras
Rumsluften intill den kalla glasytan kyls ner. Då kall luft är tyngre än varm luft faller den ner mot golvet. Ju kallare glasytan är och ju högre glaset, och därmed fallet, är desto kraftigare blir kallraset. Detta är orsaken till att radiatorer oftast är placerade under fönstren. Särskilt elradiatorer har en begränsad förmåga att motverka kallras. Och de gör det genom att förbruka extra mycket energi. Och ger samtidigt ojämn temperatur och drag i rummet.

Kallraset orsakar nedkylning av golvytan och kalldrag utefter golvet. När du blir kall om fötterna så känner du dig också frusen i hela kroppen. Den fallande (kalla) luften måste ersättas med ny luft. Då uppstår luftrörelser i rummet som upplevs som drag och det känns kallare än det egentligen är.Max fönsterhöjd för att slippa kallras vid olika utetemperaturer.
Strålningsdrag
Värmen rör sig alltid från varmt till kallt. När du står nära ett fönster så strömmar din kroppsvärme (ca 30 grader utanför kläderna) mot den kalla ytan. Om temperaturskillnaden mellan är större än 15 grader så känns det som att man fryser. Detta kallas strålningsdrag. Ju större glasyta och temperaturskillnad desto större strålningdrag.

En paradox är att den som fryser kanske höjer temperaturen i rummet, vilket ökar temperaturskillnaden och därmed också gör att man upplever att man fryser ännu mer.

Så fort det är minusgrader utomhus måste det till energieffektiva fönster för att strålningsdrag inte ska uppstå. Med energieffektiva 3-glasfönster är problemet löst.

Det är därför tacksamt att konvertera från 2-glas till energieffektiva 3-glas under vintern. Och särskilt när det är riktigt kallt ute. Förändringen skapar en riktig ”aha-upplevelse”. Kolla själv om du har problem med strålningsdrag i ditt eget hus!

Graden av strålningsdrag vid olika utetemperaturer.