Hoppa över navigation.

Renovera fönster


Innan vi presenterar & diskuterar vad vi kan göra med dina fönster så vill vi gärna lägga grunden genom att försöka skapa en gemensam referensram.
Vad menar du (och vi) när vi säger ”RENOVERA fönster”?

Situationer där kunden känner sig lurad (ibland oavsiktligt och tyvärr, det händer även att det är avsiktligt) uppstår pga. oklara överenskommelser! Ord som renovera, måla, fönsterkarm & -båge kan betyda olika saker för lek- & yrkesmannen.

Även om vi kommer överens om att tex. fönsterbågen ska målas så måste vi också vara överens om vilken del av fönsterbågen vi talar om och hur många gånger (antal strykningar) vi ska tex. måla.
Det är alltså viktigt att det finns en tydlig & begriplig överenskommelse om vad som ska göras, och inte göras, dvs. även vad som inte ingår i uppdraget. Överenskommelsen bör vara skriftlig.

iwa21 AB utför och skiljer två olika uppdrag: Ombyggnad och renovering av fönster.
När vi säger bygga om fönster menar vi antal & typ av glas, bullerdämpn. & energispar, etc.
När vi säger renovera fönster talar vi om att slipa, grunda, kitta, måla, etc. Vi bygger om, renoverar eller bygger om och renoverar.  Det finns synergi när båda aktiviteterna utförs samtidigt.

Vi fick nyligen ett reklamblad från en glasmästare som erbjöd renovering av fönster. När man läste vidare talades det enbart om vad vi kallar ombyggnad av fönster. Man hade inte fel (eller vi anser oss inte ha rätt), men vi bör undvika missförstånd genom att vara tydliga med vad vi menar.
Vi tycker inte om ordet fönster då det ofta missförstås. Ett fönster består (oftast) av fönsterkarm och en eller flera fönsterbågar. Är det bågen eller båge/bågar och karm som ska åtgärdas?
Är det bågens utsida eller bågens fyra sidor (inkl. två mellansidor i kopplad båge) som ska renoveras?
Är det karmens utsida eller både ut- och insidan? Om det enbart är utsidan: Var slutar utsidan? Vi skriver gärna ”fram till tätningslist". OBS! Ev. fönsterfoder är, definitionsmässigt, inte del av karmen. Om insidan är inkluderad så är det bäst att man på plats kommer överens om var fönsterkarmens insida slutar. Vi har upplevt att vår kund trott att en stor del av väggen är del fönsterkarmens insida.

När vi beslutat vilken del av fönstret som ska åtgärdas så måste vi också bestämma vad vi ska göra. Fönsterkarmens och fönsterbågens utsidor måste, pga. att de är vända mot snö, sol, regn och temperaturförändringar, underhållas regelbundet. Hur ofta beror på materialets kvalitet (ju äldre desto bättre) och underarbetet. Fönsterbågens mellan- och insidor är mindre viktiga då de inte är ”utsatta” på samma sätt. Det blir då mer en estetisk fråga.

Fönsterbågen kan åtgärdas året runt då arbetet (oftast) utförs i verkstad. Ett problem kan vara att huset blir kallt, dvs. den som bor där måste då klä på sig mer än vanligt. När fönsterkarmen åtgärdas måste det vara någorlunda varmt ute. Annars torkar inte färgen

När iwa21 AB renoverar fönsterbågens & - karmens utsida sker följande: Slipa ner till trä – torka till högst 15 % fukt. > Impregnera: ev. två gånger. > Grundmålning > Två strykningar med torkning och lätt mellanslip för att få en jämn yta. Tidsåtgång: 4-6 dagar (ev. mer om fukthalten är hög).
Vad gäller mellan- och insidor är det begränsat. Vi slipar till ”målningsbar yta” och stryker två ggr.

Det inträffar ibland, när vi påbörjat renovering (oftast när vi slipat ner till trä) av en fönsterbåge, att vi upptäcker att del av bågen är rutten, dvs. vi vare sig vill eller kan montera nya fönsterglas i bågen. Det betyder inte att jobbet måste avbrytas. De delar som angrips av röta är bottenstycken och mittposter. Det börjar alltid på husets södra sida. Det är relativt enkelt att i ett äldre fönster byta ut just dessa delar. Men, det är ett merarbete som oftast inte är inkluderat i offerten. När vi upptäcker röta i fönsterbågar (eller karmar) kontaktar vi omedelbart kunden så att vi är överens ”om gången”.

Vi får ibland frågan om vi är auktoriserade målare. Det är vi inte. Vi har utbildning betr. fönsterrenovering. Det är lite annorlunda. Vi förringar inte utbildning, men det är väl så viktigt att man, exakt, kommer överens om vad som ska göras. Vi har sett hur måleriföretag, med massor av auktoriserad och certifierad personal, har lämnat ifrån sig riktiga skitjobb. Och som, tack vare en luddig specifikation av vad som skulle göras, klarat sig undan utan problem. Blev det verkligen impregnerat? Hade det torkat innan man började måla? Varför impregnera när det inte står i arbetsbeskrivningen att så ska göras?

Mycket ”fusk” beror på att man inte låter det torka ordentligt mellan olika arbetsmoment. Torktiderna gör att ordentlig renovering av ytterbågarna utsidor bör ta 4-5 dagar. Annars kan man ha fuskat med torktiderna. Ju kortare torktider desto högre lönsamhet.

Rekordet togs av ett (faktiskt välrenommerat) företag som målade fönstren, hängde upp dem och åkte hem. När vi sen fick i uppdrag att några dagar senare sätta in energiglas så fick vi använda kofot för att öppna dem. Målaren (auktoriserad) hade låtit färgen torka med fönstren stängda. På fråga varför han gjorde var svaret: Jag skulle gå hem och kunde inte lämna fönstren öppna.

Det diplom vår för projektet ansvarige person har visar vi gärna upp, men vi tror att det är mer värdefullt för ev. ny kund att veta vad tidigare kunder anser om vad vi levererat och att få möjlighet att på plats själv se resultatet.