Hoppa över navigation.

Hur ser det ut?

Den vanligaste frågan och en fråga som ibland gör kunden osäker är:

Hur ser det ut?

Efter montaget brukar svaret bli:  Men det blev ju snyggt!
Eller tom. ”bättre än tidigare”.

De tre bilderna som följer visar ett och samma montage,
dvs. "Före" och "Efter".

Alla tre bilderna visar ett och samma fönsterparti.
Den vänstra bågen är fortfarande ett 2-glasfönster.
Medan den högra bågen blivit konverterad till ett energieffektivt 3-glasmontage.

Den vänstra fönsterbågen visar alltså: FÖRE MONTAGET.
Den högra fönsterbågen visar: EFTER MONTAGET.

De synliga skillnaderna är:
1/ En trälist som inte fanns tidigare har monterats.
2/ Fönsteröppningen är något mindre (8-10 mm).
Inte en enda person vi mött har efter montaget reagerat negativt på vare sig No.1 eller No.2.

Klicka på bilden, för större bild
Klicka på bilden, för större bildKlicka på bilden, för större bild