Hoppa över navigation.

Kolla innan Du går vidare!Vilket u-värde får just ditt montage?

U-värdet beror bla. på avståndet mellan fönsterglasen.
Det brukar många glömma.
Se till att din ev. leverantör anger ditt nya u-värde i offerten,
Dvs. skriftigen. Det är, tyvärr, ganska vanligt att försäljare utlovar u-värden
som är helt orealistiska.
Låt inte u-värdet bli som bredbanden, dvs. ”upp till”.
Det angiva utlovade u-värdet ska uppnås och tåla kontroll.

Får montaget en gasfylld (oftast argon) isolerruta?

Gasen sänker (dvs. förbättrar) u-värdet.
Vissa isolerrutor är inte gasfyllda och därför inte lika effektiva.
Är energiglaset mjuk- eller hårdbelagt.
Det hårdbelagda le- (lågemissions- eller energi-) glaset är inte lika bra.
Men, man får inte vidröra det mjukbelagda. Det är därför svårt att använda
en mjukbelagt glas i en sk. platsbyggd isolerruta.

När du tror att du vet vad som blir bäst för dig:

Kolla med din energirådgivare innan du beslutar slutgiltigt