Hoppa över navigation.

Två vanliga motargument

”Men, vi har satt in en värmepump.”

Med värmepumpens hjälp så får man billigare energi, billigare kWh. Men man gör av med precis lika många kWh som tidigare. Man har alltså inte minskat sin energiförbrukning, utan köpt den till ett lägre pris. När du tilläggsisolerar så är resultatet att du gör av med mindre energi, dvs. med färre kWh.

Den bästa kombinationen måste vara att både göra av med mindre energi OCH betala mindre per kwh. Eller hur?

 ” Vi fryser inte. Vi har bra inomhusklimat och behöver inte göra något.”

Bra inomhusklimat och onödigt hög kostnad för husets uppvärmning är inte motsägelsefullt.

Varje fastighet läcker energi/värme. Det är ofrånkomligt. Om du tilläggsisolerar minskar läckaget. Om du tilläggsisolerar på ett bra sätt så blir det även en lönsam investering. Så enkelt är det!