Hoppa över navigation.

Referenser


Här följer exempel på några av de arbeten vi har gjort!

Nedan publiceras bilder och korta beskrivningar på de arbeten vi utför. Vi har naturligtvis gett särskild uppmärksamhet till lite speciella och intressanta jobb!
Vi är inte rädda för svåra och tekniskt komplicerade jobb, vi styrs av kundens önskningar. Det är inte mycket som är omöjligt!

Storfors-november 2007

En villa med 22 glas, sex av fönster kittades och målades om då behovet för underhåll var stor. Nedan ser ni bilder på ett av toalettfönster efter montaget där innerutan ersattes med ett argonfyllt isolerruta med mjuktbelagt energiskikt. Dekorlisten som skyddar montaget har målats i fönstrets befintliga färg så att montaget smälter in.Villa i Täby

Problem: Energibesparing och eliminering av besvärande kallras & strålningdrag.

Åtgärder: Konvertering av 2-glasfönster till energieffektiva 3-glasfönster genom att ersätta bef. innerglas med 4+4 mm isolerrutor med argongas inuti. Några fönster är stora.
Av särskilda skäl önskade villaägaren att ett fönster byggdes om till ett fast montage, dvs. det var inte längre öppningsbart. Detta utfördes också.

Resultat: Ber. U-värdesförändring: från ca 3,0 till ca 1,3.

Energibesparing: Ca x kWh per år.

Dessutom. En väsentligt bättre inomhuskomfort.
Montaget tog mindre än en arbetsdag.Lägenhet i sekelskiftesfastighet på Birger Jarlsgatan, Stockholm.

Två fönsterpartier med sammanlagt sex fönsterglas.

Problem: Buller. Brf.innehavaren är mycket bullerkänslig och ställer därför stora krav. Lägenheten har tidigare ”bullerisolerats” med hjälp av lokal glasmästare som ersatte innerglaset med en lamellruta, dvs. behöll 2-glasformationen.

Vår bedömning:
A. Att enbart ge sig på glasrutorna löser inte problemet. Buller kommer in även andra vägar.

B. Att ersätta ett bef. glas med ett annat är en dålig lösning då antalet glas och luftspalter mellan utomhus och inomhus är väl så viktigt som typ av glas. Det hade vid tidigare montage blivit både bättre och billigare om man behållit det befintliga innerglaset och istället lagt på den nya lamellrutan som ett 3e glas.

Åtgärder: Den lösning vi förslog och vilken kunden accepterade innebar

.. ombyggnad av ventil som ledde ut mot gatan utan någon som helst bullerdämpning.

.. under och vid sidorna av fönstren fanns träinfattade fönsternischer som var helt tomma inunder/bakom. Utrymmena verkade som resonanslådor (de förstärkte inkommande buller) och måste fyllas med isolermaterial, dvs. drevas. Detta innebar visst snickeriarbete då de bef. snickerierna måste rivas och sen sättas tillbaka och målas.

.. fönsterkarmarna satt inte bra i husväggen på så sätt att glipor kunde ses med blotta ögat.
För att undvika alltför stora ingrepp nöjde vi oss med att utifrån fylla mellanrummen med lämplig silikonmassa.

.. samtliga fönster försågs med nya, dubbla tätningslister

.. ytterligare en lamellruta monterades, dvs. fönstret konverterades från 2-glas till 3glas.

Den nya lamellglaset är en 3/0,76/3 ljudlamell.
Resultat: Sovrummet med två fönsterglas, är absolut ljudlöst.

Det är, tom. nattetid, inte möjligt att höra att bussar & bilar passerar utanför.
I vard. rummet kan man, om man anstränger sig, konstatera att en bil passerat. Vid normal konversation och liknade så förekommer ingen som helst störning.
Skillnaden förklaras av att vard.rummet har större fönsterytor, ventiler och fler & större ”resonanslådor”. Vi påstår att det inte går att bullerisolera ytterligare utan att investera sexsiffriga belopp.
Montaget tog mindre än en arbetsdag.Villa på den skånska slätten

Problem: Kallras och hög energiräkning. Dessutom, dåligt underhåller vad gäller målning.
Åtgärder: Ett 20-tal fönsterrutor konverterades till energieffektiva 3-glasfönster.

Samtliga med gasfyllda isolerrutor.
Nya tätningslister runt alla fönster.
De flesta fönstren åtgärdades vad gäller slipning. Grundning och målning - dock i olika omfattning beroende på hur illa det var.
Resultat: Kunden var mycket nöjd. Hans spontana reaktion blev: Vad tyst det blev!

Det fanns vara sig industri, trafikled eller flyg i närheten. Det var vinden! I alla år

hade vinden legat på med ett bakgrundsbuller. Som nu inte hördes längre.Bostadsrättsförening i Stockholm 14 lägenheter 130 fönsterglas

Problem: Hög energiräkning och trafikbuller fr. gatan (Busshpl. utanför huset)
Åtgärder: Nya tätningslister i samtliga fönster.

Ersatte innerglaset i samtliga fönster med en ny gasfylld isolerruta. Mot gatan 6 + 4 mm och mot gården 4+4 mm. På bottenvåningen (som är mest bullerutsatt) satte vi in en isolerruta med en ljudlamell i isolerrutan. Dessutom gjordes ett antal individuella småjobb.
Resultat: den kundenkät som gjordes indikerar att kunde var mycket nöjd med både genomförande och resultat.Villa i Bromma

Problem: Hög energiräkning, strålningdrag fr. tre fönster i vard.rum o buller från Bromma Flygplats.

Åtgärder: Ersatte innerglaset i samtliga fönster med en gasfylld isolerruta 6 + 4 mm.
Byggde om vardagsrumsfönstren till fasta montage (de öppnades ändå aldrig då det finns terrassdörr). De fasta montagen fick 3-glas med dubbla gasspalter. U-värdet går mot 1,0 eller ev. ännu lägre.

Resultat: Flyget stör inte alls som tidigare och man kan nu sitta o titta på TV utan att det drar eller man tror sig frysa.

Samtliga ovanst. kunder svarar gärna på frågor om någon vill fråga!

Dessutom:


Villa i Göteborg

Syfte: Energispar
Kunden berättar gärna hur vi skötte oss.Villa utanför Uppsala

Syfte: Energispar och ombyggnad till fast montage.
Kunden berättar gärna hur vi skötte oss.Villa i Kristinehamn

Syfte: Energispar och renovering & målning av flera fönster.
Kunden berättar gärna hur vi skötte oss.

Tillbaka