Hoppa över navigation.

Ombyggnad till fast montage

Vi erbjuder också möjligheten att ändra och bygga om dina gamla fönster! Ett exempel är gamla pivåfönster som ofta anses svåra att rengöra eller tom. omöjliga att få täta. De kan, relativt enkelt, byggas om till moderna, icke-öppningsbara och energieffektiva 3-glasfönster. Förr var nästan alla fönster öppningsbara. Men många öppnades aldrig. Varför ska tex. fönster intill en balkong- eller terrassdörr vara öppningsbara?

Varför ska jag välja fast montage till mina fönster?

Gamla fönsterkonstruktioner som inte öppnas kan byggas om till fastparti. Resultatet är en större ljusöppning då den nya isolerrutan är större än den gamla fönsterbågen.
Att bara ha två sidor att putsa är också positivt.

Därför ska jag avstå fastmontage!

Om det är ett fönster som behöver öppnas.

Tillbaka